Pacific Rim: Uprising 3D

Starring: John Boyega, Scott Eastwood, Caliee Spaney, Jing Tian, Zhang Jin